Home

Jurriaan de Vries

Painting Collage Sculpture

 

 

 

 

Jurriaan de Vries (1972)

 

In het werk van Jurriaan de Vries worden beeldelementen uit hun oorspronkelijke context losgemaakt en in een nieuwe

situatie bijeengebracht.Door het spanningsveld tussen de elementen onderling, ontstaan lacunes in het beeldverhaal.

Zo krijgt het beeld een andere betekenis en wordt de toeschouwer uitgenodigd om nieuwe verbindingen te leggen...

 

Jurriaan de Vries volgde de traditioneel georiënteerde Wackers Kunstacademie in Amsterdam (1992-1995)

en studeerde vervolgens af op ‘Het collage-principe en de ontwikkeling van de surrealistische schilderkunst’ aan de

Universiteit Utrecht, opleiding kunstgeschiedenis (1995-2000).

 

 

 

**

Within the work of Jurriaan de Vries picture elements are beeing released from their original context and combined in a

new setting. This creates a tensionfield between the different elements in which they obtain new meaning

in the eye of the beholder...

 

Jurriaan de Vries followed the traditional orientated Wackers Art Academy in Amsterdam (1992-1995) and graduated on

'The collage principle and the development of surrealist painting' at the University of Utrecht, Art History (1995-2000).